InitiatievenKom meer te weten over alle initiatieven en verenigingen in de LoWaZoNe die zich inzetten voor een solidaire en rechtvaardige wereld.

De initiatieven


Vivir en Amor

Zomergem, Nevele - Yalanhuitz, Pojom


Vivir en Amor is een gezondheidsproject in het Noordwesten van Guatemala. Zij bieden eerstelijnsgezondheidszorg aan in twee gezondheidsposten in de dorpen Yalanhuitz en Pojom. Ze doen dit in een regio waar medische hulp heel schaars is. Het project is een Belgisch-Guatemalteekse samenwerking.

Contactpersoon: info@vivirenamor.be of Karen Vanoverbeke
Website: www.vivirenamor.be

De vrienden van KeMoPoDi

Lovendegem, Waarschoot, Zomergem, Nevele


De Vrienden van KeMoPoDi is een vereniging van vrijwilligers die de vriendschapsband ondersteunt tussen de gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele (LoWaZoNe) & de gemeenten Keur Moussa - Pout en Diender (KemoPoDi) in Senegal. Zij investeren in basisgezondheidszorg in deze landelijke regio en zorgen zo voor meer levenskwaliteit van de inwoners.

Extra info: De vrienden van KeMoPoDi_3.pdf -
Contactpersoon: An Van Parys

Fairtrade Trekkersgroep Nevele

Nevele


Nevele behaalde in 2015 de titel van FairTradeGemeente*. De Fairtrade trekkersgroep van Nevele ondernam allerlei acties en initiatieven om de Fairtrade titel te behalen en ziet er nu op toe dat Nevele blijft ijveren voor eerlijke en duurzame handel. De trekkersgroep van Nevele heeft verder ook een mobiele wereldwinkel; iedere laatste vrijdag van de maand kan je die terugvinden op de markt van Nevele.Geïnteresseerd om de handen uit de mouwen te steken of mee te denken over fairtrade initiatieven in Nevele ? Kom eens langs of mail Chris De Kimpe (dekimpe.chris@yahoo.com).

Contactpersoon: Chris De Kimpe
Website: www.fairtradegemeenten.be/nevele/nevele

CWOA

Zorg en opleiding kinderen Afrika


Children's Welfare Organisation Africa (CWOA) is een non-profit organisatie met het doel de zorg en de opleiding van jonge, hulpbehoevende kinderen in Afrika (Oeganda) te verbeteren. CWOA - Children's Welfare Organisation Africa werd als feitelijke vereniging officiëel opgericht in maart 2015 door Pascale Maeyens. Onze aanpak bestaat erin de kinderen (en indirect de moeders) te voorzien van primaire behoeften zoals voeding, hygiëne, medicijnen, kleding, speelgoed en schoolgerief en op deze manier te investeren in hun toekomst. Duurzaamheid staat bij CWOA hoog in het vaandel. Om deze reden zijn herbruikbare luiers, tweedehandsspeelgoed en -kleding goud in de ogen van onze organisatie. Bij het terugkeren uit Afrika naar België worden de lege valiezen gevuld met handgemaakte Afrikaanse voorwerpen die te koop aangeboden worden op de lokaal georganiseerde beurzen in België. Met de opbrengst van een verkocht voorwerp kan, door het waardeverschil in geld, een beduidend verschil in een Oegandees leven gemaakt worden. Met trots kunnen wij u mededelen dat 100% van de opbrengst naar onze projecten gaat, aangezien wij enkel met vrijwillige gunsten werken en dit graag zo houden.

Contactpersoon: Pascale Maeyens of
Website: www.cwoa.be

Oxfam wereldwinkels Lovendegem, Waarschoot en Zomergem


Oxfam-Wereldwinkels wil rechtvaardige regels voor deinternationale handel. Want eerlijke handel geeft producenten in het Zuidensterke eigen benen en draagt op die manier bij tot duurzame ontwikkeling. Met de verkoop van producten van eerlijke handel bieden deOxfam Wereldwinkels de consumenten een concreet alternatief. Je kan er terechtvoor voedingsproducten, kunstnijverheid of cosmetica. Je vindt er ookinformatie over eerlijke handel. Wil je mee actie voeren op je op een andere manier inzettenals vrijwilliger? Loop gerust eens binnen voor meer informatie.

Lovendegem: Dorp 11 tel. 09 371 79 32

www.oxfamlovendegem.be

Waarschoot: Schoolstraat 33

Zomergem: Maarten Steyaertplein 9 tel. 09 372 99 48 of0474788636

De openingsuren van je winkel, de campagnes en achtergrondinformatie over eerlijke handel vind je op de websitewww.oxfamwereldwinkels.beAfia Shuleni


Het doel van de organisatie is aan de schoolgaande kinderen uit de Democratische Republiek Congo, meer bepaald de provincie Zuid-Kivu, preventieve gezondheidszorg en gezondheidseducatie aanbieden om hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Gezonde kinderen hebben meer kans om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen. Dat kan bijdragen tot verbetering van de eigen levensstandaard en die van de gemeenschap.  In de bijzonder moeilijke omstandigheden (primitieve huisvesting en gebrek aan hygiëne) waarin de bevolking van Zuid-Kivu leeft, is medische preventie essentieel.  Daarom heeft de organisatie, in samenwerking met Dr. Cibanvunya Murhega Vincent, algemeen geneeskundige in Bukavu en lokale coördinator, 3 projecten opgestart: medisch schooltoezicht, opvoeding hygiëne en ziektepreventie (ondersteuning van het beperkt gezondheidsbeleid op school) en seksuele voorlichting voor de leerlingen van het secundair onderwijs.
 

Extra info: Afia Shuleni_9.pdf -
Contactpersoon: Christine Derom

Plan Bobath

Merendree - regio Thies-Dakar


PlanBobath is een Community Based zorgproject gericht op de revalidatie, de participatie en de integratie van kinderen met hersenverlamming in Senegal. Het project werd in 2005 opgestart door de Nevelse logopediste, Annemie Mortier. Zij woonde toen met haar gezin in Senegal en wilde bijdragen aan de erkenning van gehandicapte kinderen in een land waar dit dikwijls nog een taboe is dat leidt tot uitsluiting van het kind en bijdraagt tot de verarming van het gezin. PlanBobath heeft momenteel een project in de hoofdstad Dakar en in Thiès (op 70 km van Dakar). Het project is gebaseerd op de principes van Community Based Rehabilitation, wat wil zeggen dat er gewerkt wordt met lokale partners en middelen, dat de zorg beschikbaar en betaalbaar is voor zoveel mogelijk mensen, met als belangrijke doelstelling het vergroten van de competenties van de lokale bevolking.

Contactpersoon: planbobath@gmail.com of Annemie Mortier
Website: www.planbobath.be

Difam

Lovendegem - San Miguel Ixtahuacan


“Ik ben Roselia, 37 jaar. Destijds kreeg ik een studiebeurs,nu werk ik als technico bij DIFAM, waar ik vooral werk rond de microkredieten.Het feit dat ik geboren ben in een gezin met 12 kinderen gaf weinigperspectieven naar scholing. Mijn ouders hadden niet de mogelijkheid om al hunkinderen te laten studeren. Dankzij Patrick kreeg ik een studiebeurs om eendiploma te kunnen behalen. Daaraan dank ik nu mijn werk en kan ik bijdragen bijhet familie-inkomen.
Vooral als vrouw ben ik heel dankbaar. In onze samenleving krijgen vrouwen minderkansen. Sommige meisjes zijn echt verstandig, maar krijgen geen kans om zich teontwikkelen. Vaak omdat hun vader hen financieel noch moreel wil steunen in hunstudie. Ik zie dat vrouwen die een beurs kregen nu helpen in hungemeenschappen. Op hun beurt willen ze via projecten hun gemeenschapverbeteren. Ze werken vooral aan de sociale kant van de gemeenschap of nemeneen leidende rol op in hun kerk.”

Roselia Hernández

Onze doelstelling is integrale ontwikkeling voor de familiesvan San Miguel Ixtahuacán, Guatemala.

We geven hierin aandacht vooral in ondersteuning van hetonderwijs: scholenbouw, studiebeurzen, projecten van algemeen nut,landbouwvorming en sinds twee jaar de bouw van een ziekenhuisje.


Extra info: Difam12.docx -
Contactpersoon: Patrick Van Speybroeck of Marijke Cambier
Website: www.difam.org

Broederlijk Delen

Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele


Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 130 lokale organisaties. Samen met deze partnerorganisaties bestrijden we succesvol armoede en ongelijkheid. We focussen op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.

Ook in LoWaZoNe zijn lokale comités van Broederlijk Delenactief!

De vastencampagne is het jaarlijks hoogtepunt van onzewerking. In de veertig dagen voor Pasen roepen we op tot solidariteit.
Met de koffiestop, actie in de school, actie in het rusthuis en hetsolidariteitsmaal willen we geld inzamelen voor het werk van Broederlijk Delen.
Maar er is meer, dit alles is gezellig, brengt mensen samen en laat hen pratenover en proeven van Broederlijk Delen.

De campagne van 2018: Help honger de wereld uit!
Samen kunnen we de Oegandese boeren helpen, zodat ze hun gezin kunnen voeden met voldoende, gevarieerd en gezond eten.

Meer weten? www.broederlijkdelen.be

11.11.11

Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele


11.11.11 bundelt de krachten van 60 organisaties en ongeveer 20.000 vrijwilligers in 330 lokale groepen. Zij zetten zich in voor één gezamenlijk doel: Een rechtvaardige wereld zonder armoede.

11.11.11 is ook de naam van de grootste campagne endeur-aan-deur-actie in België, die jaarlijks op 11 november wordt gehouden.

Door waardevolle programma’s en organisaties (in noord enzuid) financieel te steunen, en door onderling overleg te stimuleren, wil11.11.11 bereiken dat de organisaties hun activiteiten beter op elkaarafstemmen zodat die meer effect hebben.
De laatste jaren treden de Vlaamse ontwikkelingsorganisaties uitdrukkelijksamen naar buiten om bij de politici meer gewicht in de schaal te leggen, tenvoordele van de mensen in het zuiden.

Ook Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele hebben een lokaal 11 comité. Hun activiteiten vind je terug in de kalender.

Extra info: 11.11.1114.pdf -

Website: www.11.be

Wereldsolidariteit

Zomergem


Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Maar in het Zuiden worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid. Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen, met duurzame oplossingen. Hoe? Door de mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In een vakbond. Een vrouwenorganisatie. Een jongeren- en ouderenbeweging. Een mutualiteit. Een coöperatieve. De mensen in het Zuiden staan er niet alleen voor. Dankzij de steun van de Christelijke Arbeidersbeweging en vele vrijwilligers kunnen ze rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk waar solidariteit écht telt. Want samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van!

In 2017 en 2018 voert Wereldsolidariteit campagne voor #cleanekleren. Uiteindelijke doelstelling is om de arbeidsomstandigheden van de kledingarbeidsters die onze sportkleding maken te verbeteren. Om effectief werk te maken van een leefbaar loon, een veilige en gezonde werkomgeving, enz... Met deze campagne richten we ons naar Belgische kledingbedrijven die sportkleding maken en vragen we hen om stappen te zetten richting "cleane kleren", of een "schone productie".  Alle info hierover vind je op www.cleanekleren.be

Contactpersoon: Dirk Van Lersberghe
Website: www.wereldsolidariteit.be